معرفی معاونت آموزشی

علیرضا کیخا
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۰۰
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۲۲۲۶۷۶۵
  • پست الکترونیک: alirezakeikha@gmail.com