گروه اقتصاد کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما

هدف از راه اندازی رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه زابل در درجه اول تربیت کارشناسانی است که بتوانند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در سطح منطقه ای و ملی شوند. دانش آموختگان این رشته اطلاعات و مهارت هایی را در زمینه های حسابداری، تهیه و ارزیابی اقتصادی طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، بازاریابی محصولات کشاورزی و دیگر موضوعات نظری مانند، اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد سنجی و... کسب می کنند. این مهارت ها می تواند در زمینه حل مسائل کشاورزی مؤثر باشد. گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل علاوه بر تربیت کارشناس اقتصادکشاورزی، به پذیرفته شدگان این رشته در سطح کارشناسی ارشد و دکتری هم آموزش می دهد که می توانند پس از کسب مدارک کارشناسی ارشد و دکتری، در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نقاط مختلف کشور به امور تحقیق و تدریس اشتغال یابند.

کلید واژه ها: کشاورزی رشته اقتصاد دانشگاه اقتصادی اقتصادکشاورزی