گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

اهداف، چشم انداز و دورنما

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در سال ۱۳۸۸ از گروه زراعت جدا شد و باهدف آموزش دانشجویانی که بتوانند با یادگیری جدیدترین علوم و فنون مربوطه به‌ عنوان کارشناس در مناطق مختلف تولید گیاهان زراعی، فعالیت نمایند تشکیل گردید. این گروه ابتدا با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات شروع به کار نمود. سپس، در سال ۱۳۷۸ گروه در مقطع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و در سال ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی به پذیرش دانشجو پرداخت. در ادامه، در سال ۱۳۹۱ در مقطع دکتری رشته اصلاح¬نباتات گرایش ژنتیک بیومتری و در سال ۱۳۹۲ در مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی اقدام به پذیرش دانشجو گردید.

از لحاظ بعد آموزشی تعلیم و تربیت متخصصان علمی و حضور ایشان در مراکز آموزش عالی کشور و مؤسسات تحقیقاتی از نیازهای اصلی بخش کشاورزی کشور در جهت نیل به خودکفایی و امنیت غذایی به شمار می‌آید. در بعد پژوهشی، هدفمند کردن تحقیقات و نیز پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی برای رفع مشکلات کشاورزی منطقه و کشور برنامه اصلی این گروه می‌باشد. این برنامه توسعه همکاری‌های علمی با استانداری، سازمان تحقیقات کشاورزی استان و دیگر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور مدنظر است.

کلید واژه ها: مقطع مقطع کارشناسی گروه کشاورزی سال کشور اصلاح اصلاح نباتات