اعضای هیأت علمی

مهدی آران
مهدی آران

استادیار

علوم باغبانی و فضای سبز

سید محمد احمدی
سید محمد احمدی

استادیار

صنایع غذایی

محمود احمدپور برازجانی

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

محمدرضا اصغری پور

استاد

زراعت

مرتضی اصغری مقدم

استادیار

علوم دامی

مریم اله دو

استادیار

اصلاح نباتات

عباسعلی امام جمعه

دانشیار

اصلاح نباتات

توحید باقرپور

استادیار

زراعت

فرزاد باقرزاده کاسمانی

دانشیار

علوم دامی

رضا باقری

بورس دکتری

علوم باغبانی و فضای سبز

حسین بزی

استادیار

علوم دامی

جابر پاریاب

استادیار

ترویج و آموزش کشاورزی

مهدی پیرنیا

دانشیار

گیاه پزشکی

محمود توکلی

استادیار

صنایع غذایی

قاسم جلیل وند

دانشیار

علوم دامی

طیبه حدادی

مامور به تحصیل

صنایع غذایی

غلامحسین حقایق

استادیار

صنایع غذایی

فروزان حیدری

مأمور به تحصیل

اصلاح نباتات

عباس خانی

دانشیار

گیاه پزشکی

عیسی خمری

دانشیار

زراعت

غلامرضا داشاب

دانشیار

علوم دامی

وحید دهباشی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

محمدرضا دهقانی

دانشیار

علوم دامی

مهدی دهمرده

دانشیار

زراعت

سارا رامرودی

دانشیار

گیاه پزشکی

مریم رحیمی

استادیار

علوم باغبانی و فضای سبز

عبدالرحمن رحیمیان

استادیار

علوم باغبانی - گیاهان زینتی

احسان رخشانی

استاد

گیاه پزشکی

محمد رکوعی

استاد

علوم دامی

محمود رمرودی

استاد

زراعت

داریوش رمضان

استادیار

علوم باغبانی و فضای سبز

سلطان رون

دانشیار

گیاه پزشکی

شیراحمد سارانی

استادیار

گیاه پزشکی

ولی الله سارانی

استادیار

ترویج و آموزش کشاورزی

ماشااله سالارپور

استادیار

اقتصاد کشاورزی

علیرضا سرگزی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

محمود سلوکی

استاد

اصلاح نباتات

صدیقه سلیمانی فرد

استادیار

صنایع غذایی

اسماعیل سید آبادی

دانشیار

زراعت

علیرضا سیروس مهر

دانشیار

زراعت

کمال شجاعیان

دانشیار

علوم دامی

حسن شهرکی

استادیار

ترویج و آموزش کشاورزی

نجمه صاحب زاده

دانشیار

گیاه پزشکی

سامان ضیایی

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

عبدالرحیم غیاثی

بورس دکتری

ترویج و آموزش کشاورزی

براتعلی فاخری

استاد

اصلاح نباتات

محمود قزاقی

استادیار

علوم دامی

احمد قنبری

استاد

زراعت

حمید کریمی

دانشیار

ترویج و آموزش کشاورزی

علیرضا کیخا

استادیار

اقتصاد کشاورزی

احمدعلی کیخا

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

مجتبی کیخا صابر

استادیار

بیماری شناسی گیاهی

صالحه گنجعلی

استادیار

اصلاح نباتات

حمید محمدی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

عزیزاله مختاری

استادیار

گیاه پزشکی

علی مقصودی

دانشیار

علوم دامی

علی میرشکار

استادیار

گیاه پزشکی

لیلا مهرآوران

استادیار

اصلاح نباتات

مهران مهری

استاد

علوم دامی

نفیسه مهدی نژاد

دانشیار

اصلاح نباتات

محمدامین میری

استادیار

صنایع غذایی

محمد علی نجفی

دانشیار

صنایع غذایی

سمیه نیک نیا

استادیار

صنایع غذایی

مهدی وفایی واله

دانشیار

علوم دامی

مصطفی یوسف الهی

دانشیار

علوم دامی

کلید واژه ها: علوم باغبانی و فضای سبز صنایع غذایی اقتصاد کشاورزی زراعت