معرفی معاونت پژوهشی

سامان ضیایی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۳۰
  • شماره نمابر: ۰۵۴-۳۲۲۲۶۷۶۵
  • پست الکترونیک: samanziaee@uoz.ac.ir