گروه صنایع غذایی

اهداف، چشم انداز و دورنما

با توجه به وسعت کشور ایران و تنوع شرایط آب و هوایی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زابل تمرکز خود را بر روی توسعه صنایع مواد غذایی در جنوب شرق کشور قرار داده است. علاوه بر اهمیت حیاتی ایمنی در صنایع غذایی، این صنایع باید قادر باشند تا ضمن کسب حداکثر رضایتمندی مشتریان بتواند کالاهایی را تولید نماید که قابلیت صادرات نیز دارا باشند. تربیت نیروهای متخصصی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا، می تواند زمینه ساز رونق صنعت تولید مواد غذایی باشد.

بر این اساس گروه علوم و صنایع غذایی طبق برنامه توسعه ده ساله خود در نظر دارد با افزایش تعداد اعضاء هیات علمی تمام وقت به دوازده نفر، در تمامی گرایش ها ی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به جذب دانشجو نماید. همچنین جهت ارتقاء سطح آموزش دانشجویان گروه علوم و صنایع غذایی، فضای آزمایشگاهی را به چهار واحد آزمایشگاهی مجهز شامل: تکنولوژی مواد غذایی، میکروب شناسی مواد غذایی، تجزیه مواد غذایی و آزمون های پیشرفته مواد غذایی رسانده و همچنین احداث پایلوت مجهز مواد غذایی را در دست اقدام دارد.

کلید واژه ها: غذایی مواد غذایی صنایع غذایی گروه علوم صنایع غذایی علوم صنایع غذایی مواد صنایع علوم صنایع گروه علوم صنایع گروه