گروه علوم دامی

اهداف، چشم انداز و دورنما

گروه علوم دامی در سال ۱۳۶۵ تحت عنوان گروه امور دامی شروع به فعالیت کرد. این گروه در حال حاضر، در سه مقطع تحصیلی کارشناسی علوم دامی، کارشناسی ارشد علوم دامی با سه گرایش "ژنتیک و اصلاح دام"، "تغذیه طیور" و "تغذیه دام" و دکتری علوم دامی در سه گرایش "ژنتیک و اصلاح دام"، "تغذیه طیور" و "تغذیه دام" دانشجو می پذیرد. گروه علوم دامی دارای ۱۲ عضو هیأت علمی در رده های علمی استادیار و دانشیار می باشد که همزمان با تدریس دروس مربوطه، به فعالیت های علمی و پژوهشی نیز می پردازند.
گروه علوم دامی به عنوان یکی از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه با تربیت نیروهای متخصص و فعالیت در عرصه آموزش و پژوهش همواره خدمات ارزشمندی را به دانشگاه زابل و منطقه ارائه کرده است. هدف اصلی گروه علوم دامی خدمت به منطقه و کشور از طریق آموزش، توسعه علم و انجام پژوهش های منتج به نوآوری و تربیت نیروی انسانی کارآفرین است. در این راستا گروه علوم دامی خود را متعهد به کمک به دانشگاه در جهت حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)، تقویت روند تولیدات علمی و نوآورانه دانشگاه، تقویت تاثیرات فعالیت های علمی دانشگاه در افزایش ثروت منطقه، کمک به ارتقای موقعیت دانشگاه در رتبه بندیهای علمی، افزایش تعداد مقالات نمایه شده بین المللی و افزایش تعداد استنادات بین المللی مقالات به ازای هر استاد، ایجاد تیم های پژوهشی و انجام پژوهش های هدفمند و کاربردی در بخش تغذیه و اصلاح نژاد بلدرچین و مرغ بومی می داند.

 

کلید واژه ها: دامی علوم دامی گروه علوم دامی گروه گروه علوم علوم دانشگاه علمی تغذیه