مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه


گروه زراعت

اهداف، چشم انداز و دورنما گروه زراعت دانشکده کشاورزی طی فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است. این گروه هم اکنون دارای ...

گروه علوم دامی

اهداف، چشم انداز و دورنما گروه علوم دامی در سال ۱۳۶۵ تحت عنوان گروه امور دامی شروع به فعالیت کرد. این گروه در حال حاضر، در سه مقطع تحصیلی کارشناسی علوم دامی، کارشناسی ارشد علوم دامی با سه گرایش "ژنتیک و ...

گروه صنایع غذایی

اهداف، چشم انداز و دورنما با توجه به وسعت کشور ایران و تنوع شرایط آب و هوایی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زابل تمرکز خود را بر روی توسعه صنایع مواد غذایی در جنوب شرق کشور قرار داده است. علاوه ...

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

اهداف، چشم انداز و دورنما گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در سال ۱۳۸۸ از گروه زراعت جدا شد و باهدف آموزش دانشجویانی که بتوانند با یادگیری جدیدترین علوم و فنون مربوطه به‌ عنوان کارشناس در مناطق مختلف تولید گیاهان زراعی، فعالیت ...

آزمایشگاه های تحقیقاتی

.title-sec-w3layouts_pvt { border-right: 5px #bdbdbd solid; padding-right: 1em; } .clip-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); } .cliptop-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, 100% 86%, 0 100%); clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, ...