مطالب مرتبط با کلید واژه

کشاورزی


گروه زراعت

اهداف، چشم انداز و دورنما گروه زراعت دانشکده کشاورزی طی فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی ایران نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است. این گروه هم اکنون دارای ...

گروه گیاه پزشکی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از ایجاد رشته گیاه پزشکی، تربیت افرادی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی، علوم پایه گیاه پزشکی، علوم مربوط به شناخت و مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی، حفاظت محیط ...

گروه اقتصاد کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از راه اندازی رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه زابل در درجه اول تربیت کارشناسانی است که بتوانند سبب بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در سطح منطقه ای و ملی شوند. دانش آموختگان این ...

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

اهداف، چشم انداز و دورنما گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در سال ۱۳۸۸ از گروه زراعت جدا شد و باهدف آموزش دانشجویانی که بتوانند با یادگیری جدیدترین علوم و فنون مربوطه به‌ عنوان کارشناس در مناطق مختلف تولید گیاهان زراعی، فعالیت ...

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از دوره کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر آموخته های نظری، علمی و تجارب حاصله خود در زمینه های علوم کشاورزی، تربیتی و اجتماعی بتوانند به عنوان کارشناس در مقام ...

سرفصل دروس

سرفصل دروس کارشناسی .w3l-content-11 .w3l-content-11-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr; grid-column-gap: 70px; } .w3l-content-11 { padding:40px 0px; } .w3l-content-11 .content-text-left p { font-size: 16px; line-height: 25px; display:inline; } .w3l-content-11 span.number { width: 30px; height: 30px; ...