مدیر گروه

علیرضا سرگزی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی:اقتصاد کشاورزی
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۱۳۰
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: Alirezasargazi@uoz.ac.ir