مطالب مرتبط با کلید واژه

گیاه


گروه گیاه پزشکی

اهداف، چشم انداز و دورنما هدف از ایجاد رشته گیاه پزشکی، تربیت افرادی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی، علوم پایه گیاه پزشکی، علوم مربوط به شناخت و مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی، حفاظت محیط ...

آزمایشگاه های تحقیقاتی

.title-sec-w3layouts_pvt { border-right: 5px #bdbdbd solid; padding-right: 1em; } .clip-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 86%, 0% 100%); } .cliptop-wthree { -webkit-clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, 100% 86%, 0 100%); clip-path: polygon(0 14%, 100% 0, ...